Telefoon: 0181 - 772609    E-mail: info@sluis-funderingsherstel.nl

Funderingsherstel Haarlem

Locatie : Zijlweg 111 te Haarlem funderingsherstel

Omschrijving : Bij dit project hebben wij een zogeheten ‘tafelconstructie’ toegepast. Dit monumentale pand welke al zijn verzakkings- verschijnselen vertoonde hebben wij gestabiliseerd door het aanbrengen van 14 stuks buispalen waarop de nieuwe betonvloer is gestort. Het beton dat tevens in de door ons aangebrachte inkassingen is gestort zorgen ervoor dat de nieuwe vloer én het pand volledig rust op de buispalen. Hierdoor is dit pand gestabiliseerd. Inmiddels hebben wij de eerste betonvloer gestort. Wij zullen hierna nog een tweede laag storten door middel van schuimbeton. Deze zal tevens worden voorzien van vloerverwarming.

Status : Opgeleverd.

Funderingsherstel Zijlweg 111 te Haarlem